Ánh Bình Minh - Outdoor

HỆ THỐNG QUẢNG CÁO TRÊN XE BUS
Được chia thành 6 khu vực gồm :
  1. Nội Đô TP.HCM
  2. Nội Đô TP.Hà Nội
  3. Khu vực Miền Bắc (gồm 17 Tỉnh)
  4. Khu vực Miền Trung (gồm 11 Tỉnh)
  5. Khu vực Miền Đông Nam Bộ và Cao Nguyên (gồm 9 Tỉnh)
  6. Khu vực Miền Tây (gồm 13 Tỉnh)